Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft.

Hírek

2018.04.03

Az Egészségpénztárak megbízásából, az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft, 2018 év eleje óta azon dolgozik, hogy egy tanúsítvány tárházat hozzon létre.

Az egészségpénztárakban, a gyógyászati segédeszközök és az orvostechnikai eszközök akkor elszámolhatók, ha ezen termékek rendelkeznek tanúsítvánnyal, igazolással, megfelelőségi nyilatkozattal. Eddig, a gyártók, és forgalmazók, jellemzően az egészségpénztáraknak küldték meg a termékhez kapcsolódó dokumentumokat. Ezen túl, az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft gyűjti, egységesen a termékek elszámolásához elengedhetetlen dokumentumokat, az egészségpénztárak megbízásából.

Mára értünk el oda, hogy első körben megkerestük a gyártókat és forgalmazókat, és a cikkekhez rendezzük, a megkapott tanúsítványokat, igazolásokat, megfelelőségi nyilatkozatokat.


2015.09.21

Szerver karbantartás miatt, az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft szerverei nem lesznek elérhetőek, 2015. szeptember 26-án szombat 0:00-tól, legkésőbb 28-a hétfő 0:00-ig!


2015.07.15

Szerver karbantartás miatt, az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft szerverei nem lesznek elérhetőek, 2015. július25-én szombat 0:00-tól, legkésőbb 27-e hétfő 0:00-ig!


2015.02.25

Tisztelt Gyógyszertár!

A mai naptól, minden egészségpénztár esetében lehetőség van az EDI számla kifizetés információ lekérdezésére


2015.01.21

Tisztelt Gyógyszertár!

Az összes Gyógyszertári Rendszergazdai program alkalmassá vált, a 2015 –ös évben arra, hogy a havi összesítő bizonylatokat elektronikusan beküldje az E2K Kft –be.

A 2015 januári összesítőket kérjük, már ne küldjék be papír alapon, mert már minden Gyógyszertár képes elektronikusan beküldeni az összesítőket!

Kérjük, hogy a 2014 évi összesítőket, azok a Gyógyszertárak küldjék be papír alapon, ahol a rendszer 2014 –ben még nem volt képes azt elektronikusan beküldeni.


2015.01.07

Lehetőség van a számla kifizetés adatok lekérdezésénél, az összes egészségpénztár kiválasztására2014.10.03

Tisztelt Gyógyszertár!

A 23/2014 (VI.30.) NGM rendelettel kapcsolatban felmerült több gyógyszertár részéről is a kérdés, hogy az E2K Kft. –t, illetve az EDI számlát be kell –e jelenteni.

A 23/2014 –es NGM rendelet nem vonatkozik az E2K Kft. –re illetve az EDI számlára mivel a számlát nem az E2K Kft. rendszere állítja ki.

A gyógyszertáraknak, csak a saját gyógyszerári rendszerüket kell bejelenteni a Rendszergazdájuktól kapott információk alapján.


2014.02.03

Tájékoztatjuk az Egészségpénztárak Tagjait, és a Gyógyszertárakat, hogy az elektronikus gyógyszertári számlázást működtető egészségpénztárak felülvizsgálták a gyógyszertárakban egészségpénztári kártyával adómentesen megvásárolható termékek cikklistáját. A jogszabályoknak történő megfelelés érdekében néhány termék 2014. 03. 01-től a gyógyszertárakban egészségkártyával nem vásárolható meg. Az Egészségpénztárak ügyfélszolgálatai kérésükre tájékoztatást adnak az adómentesen elszámolható és a nem elszámolható termékekről


2014.01.27

Tájékoztató az önkéntes egészségpénztárakban elszámolható termékekről, szolgáltatásokról

Az önkéntes biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) az egészségpénztárakban elszámolható termékeket, szolgáltatásokat a következők szerint határozza meg:

2. § (6) bekezdés g) pont:

„g)  gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása:

1.  az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) árának támogatása;

2.  az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunológiai készítmények árának támogatása;

3.  orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása;

4.  a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok árának támogatása;

5.  az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása;

6.  a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek, és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek megvásárlásának támogatása;

7.  társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának, valamint javításának támogatása;

8.  közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása;

9.  egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása;

10.  gyógyvizek és gyógyiszap megvásárlásának támogatása;

11.  Az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek;

12.  az 1-11. pontokban felsorolt termékek házhoz szállítása;”

Az E2K Kft Cikktörzs Bizottsága a fenti jogszabály hely alapján állapítja meg a gyógyszertárakban adómentesen elszámolható cikkek listáját. A fenti 9. pontban szereplő csecsemő és betegápolási termékeket – erre vonatkozó egészségügyi hatósági engedély hiányában – a pénztárak közös döntéssel, egyedi elbírálással állapítják meg.


2012.12.21

Az AXA Egészségpénztár útjára bocsátja – az eddigiek mellé – a 610240 kezdetű egészségkártyáját.


2011.01.03

Hamarosan elkezdődik egy gyógyszertárban a stornó - helyesbítő EDI számlák kezelésének tesztelése. A tapasztalatokat megbeszéljük a Gyógyszertári Rendszergazdákkal.


2010.11.15

A K&H Medicina Egészségpénztár is csatlakozott, az EDI számlázást használó Egészségpénztárak közé. A K&H Medicina Egészségpénztár hamarosan kiküldi minden Gyógyszertárba a szerződést. A Gyógyszertári Rendszergazdák pedig folyamatosan kötik be a gyógyszertárakat.


2009.11.16

A gyógyszertárak, az Önök kérésére az EDI számla, egészségpénztár által történt kifizetését, az utalás időpontját megjelenítjük az E2K felületén.

Ahhoz, hogy lássa, az egészségpénztár mely EDI számláit utalta el, mikor és milyen összegben, nem kell mást tennie, mint felhívni az E2K ügyfélszolgálatát, és elkérnie a bejelentkezéshez szükséges azonosítókat (felhasználói nevet és jelszót).

Az ügyfélszolgálatot, az alábbi budapesti telefonszámokon éri el:

 • 239-4629

 • 239-5688

Az EDI számla kifizetésével kapcsolatos felületet, a www.e2k.hu/szlainfo hivatkozáson éri el.

Jelenleg az alábbi egészségpénztárak EDI számla kifizetés adatait látja a rendszerben:

 • ADOSZT Egészségpénztár

 • AXA Egészségpénztár

 • Honvéd Egészségpénztár

 • Herend Egészségpénztár

 • MKB Egészségpénztár

 • OTP Egészségpénztár, saját rendszerében adja meg a kifizetés adatokat: https://services.otpnyugdij.hu/eppartners

 • Vasutas Egészségpénztár, jelenleg fejlesztés alatt

 • Vitamin Egészségpénztár

Ezeket a számla kifizetés adatokat, az E2K elektronikusan is átadja a gyógyszertáraknak, melyet a rendszergazda tud a rendszerbe illeszteni, megjeleníthetővé tenni.


2009.08.29

Az elmúlt időszakban a gyógyszertáraktól sokféleképpen érkeznek a papír alapú bizonylatok, amelyek helytelen címzése miatt késedelmes elszámolásban részesülnek, részesülhetnek. Konkrétan: az egészségpénztárakat érintő bizonylatokat is az E2K Kft-be küldik be alkalmanként.

Kérjük, hogy a pénztárakkal megkötött szerződésben leírtak alapján postázzák a bizonylatokat, az alábbiak szerint:

1. Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft (E2K Kft) részére:

- minden esetben csak és kizárólag az EDI havi összesítő bizonylatot küldjék meg az adott időszakot követő hónap 15. napjáig, bélyegzővel és aláírással hitelesítve.

Posta cím: Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft (E2K Kft) 1550 Budapest Pf. 177.

Az EDI összesítő jelentés mindig a teljes hónap adatait kell, hogy tartalmazza, elkészítése az új hónap harmadik munkanapja előtt nem célszerű, mert kimaradhatnak belőle tételek. Az EDI összesítő jelentéshez mellékelni semmit sem kell.

Az EDI összesítő jelentés formája nem azonos semmilyen más, korábbi összesítővel, az EDI összesítő jelentésre a rendszergazdák külön bizonylatot szerkesztettek. Ezt a formát kérjük kinyomtatni.

2. Egészségpénztárak részére:

 • az EDI rendszeren keresztül feladott tételeket érintő papír alapú SZTORNÓ számlát a hozzátartozó bizonylatokkal, amíg a rendszer nem alkalmas elektronikus sztornó előállítására;

 • az „EDI rendszeren keresztül el nem számolható tételeket” tartalmazó listát, amennyiben az a cikktörzs bővítés miatt nem jött át elektronikusan, viszont elszámolható tételeket tartalmaz. Ilyenkor csatolni kell még papír alapú egyszerűsített számlát, az egészségpénztári bizonylatokat és slippeket;

 • az EDI rendszeren keresztül feladott számlákhoz kapcsolódó papír alapú egyéb javítások hiteles igazolásait;

 • bárminemű a szolgáltatói adatokban történő változásnak bejelentését (pl. új bankszámlaszám, vagy új POS terminál) meg kell küldeni.

 • nem kell elküldeni az EDI rendszeren keresztül feladott elektronikus számlák nem adóügyi bizonylatait és a hozzátartozó slippeket, egyeztetés céljából azt a gyógyszertáraknak kell megőrizni.


2009.07.01

Tisztelt Gyógyszertár! Az E2K Kft-n keresztül, EDI számlázást használó Egészségpénztárak szeretnék felhívni figyelmüket az alábbiakra:

2009. június 25. Az egészségpénztárakhoz az elmúlt időben sok olyan számla érkezett, amit az egészségpénztárak az EDI rendszerben és papír alapon is megkaptak a gyógyszertárból. Ez folyamatos egyeztetést tett szükségessé a gyógyszertár és az egészségpénztárak között. Ezért az egészségpénztárak, az aláírt szerződésekben foglaltaknak megfelelően azokból a gyógyszertárakból, ahol az EDI számlázás már működik, nem fogadnak be papír alapú számlát a stornó számla kivételével. Az EDI rendszerben megkapott számla papír alapú számláját, postafordultával visszaküldik az érintett gyógyszertárnak.

2009. június 22. Az elmúlt időben sok egészségpénztár jelezte, hogy az EDI rendszerben elküldött számláknál a vevő neve és címe hibásan, vagy egyáltalán nem szerepelt. Kérjük az alábbiak szerint töltsék ki a számlákon a nevet és a címet:

vevő nevéhez kérjük, a vásárló pénztártag, vagy annak a személynek a nevét feltüntetni, akinek a vényét beváltják.

cím mezőbe kérjük a pénztártag címét, vagy annak a személynek a címét, akinek a vényét beváltják beírni.

Kérjük, hogy a cím mezőbe ne az egészségpénztár címét írják be.

2009. június 02. Az EDI számlázással összefüggésben sok gyógyszertár, nem a pénztárakkal megkötött szerződés szerint küldi el a havi összesítő bizonylatot.Kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft (E2K) felé küldjék meg, egy példányban az adott időszakot követő 15. napjáig a havi összesítő bizonylatot, bélyegzővel és aláírással hitelesítve. (A havi összesítő bizonylat második példányát - esetleges adóhatósági ellenőrzés céljából – javasoljuk, őrizzék meg.) Posta cím: Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft 1550 Budapest Pf. 177.

Az összesítő bizonylat elküldése a számlázási folyamat befejezése, vagyis az elküldött számlák elválaszthatatlan része és egy fontos ellenőrző pont az Önök részére. Ilyenkor tudják ellenőrizni a ténylegesen leszámlázott tételeket. Amennyiben azt tapasztalják, hogy eltér az EDI havi összesítő bizonylat a kiállított számláktól mennyiségben vagy értékben, kérjük, forduljanak a rendszergazdájukhoz, hogy meg tudják állapítani a hiba okát. Az, hogy az összes pénztár összesítő bizonylatát egy helyre, az E2K Kft címére kell megküldeni, tovább egyszerűsíti az Önök munkáját, és költséghatékony is mivel egy levélben elküldhető.

2009. május 22. Az EDI számlázást használó egészségpénztárak által működtetett Cikktörzs Bizottság úgy határozott, hogy 2009. 06. 01–től az összes, a magisztrális termékhez kapcsolódó üveget, dobozt, csomagolást elszámolhatóvá teszi, függetlenül attól, hogy betétdíjas, visszaváltható, vagy sem. Amennyiben más termékek miatt módosíttatni szeretnének a meglévő cikktörzs állományon (pl. új termék felvétele) kérjük, hogy forduljanak a Bizottsághoz a cikktorzs@e2k.hu email címen.

Az egészségpénztárak nevében

 • AXA Egészségpénztár

 • Honvéd Egészségpénztár

 • MKB Egészségpénztár

 • OTP Egészségpénztár

 • Vitamin Egészségpénztár

 • ADOSZT Egészségpénztár

 • Herendi Manufaktúra

Egészségpénztára Ha a működéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, kérjük, írja meg az e2k@e2k.hu e-mail címre.

Ha a cikktörzzsel kapcsolatban van kérdése, észrevétele, kérjük, a cikktorzs@e2k.hu címre írja meg.

E2K Kft. | Kapcsolat: e2k@e2k.hu